Układy czasowe

Sterowniki ELPRO z rodziny CZ - xx są urządzeniami, które może sterować np. oświetleniem ogrodowym (lub dowolnymi urządzeniami) za pomocą dwóch układów czasowych lub wyłącznika zmierzchowego sterujących wyjściami przekaźnikowymi (zarówno NC jak i NO) mogącymi załączać lub rozłączać dowolne urządzenia na zadany przez użytkownika  czas. Czasy ustawiane są za pomocą potencjometrów oraz odpowiednich mnożników. Sterownik może współpracować z centralami bram przesuwnych i dwuskrzydłowych.

Układ może być sterowany ręcznie za pomocą przycisków zewnętrznych lub drogą radiową za pomocą pilotów w systemie dwukanałowym:  pierwszy kanał jako pierwszy układ czasowy a drugi kanał jako drugi układ czasowy.

Układy wyposażony są w sygnalizację LED: dioda żółta sygnalizuje zasilanie centrali, zielona wyłącznik zmierzchowy a poszczególne kanaly układów czasowych.