Centrale do napędów przesuwnych i garażowych

Zadaniem central sterujących ELPRO z rodziny PS-xx/xx jest sterowanie silnikiem prądu stałego 12V-/24V- lub jednofazowym silnikiem dwukierunkowym zasilanym 230V~ mającym za zadanie przesuwanie bramy.

Centrale działają normalnie w trybie: start otw – stop - start zam - stop. Koniec otwierania lub zamykania rozpoznawany jest na podstawie zadziałania wyłączników krańcowych lub przeciążenia silnika napędowego mechanizmu otwierania (zamykania). Wyłączniki krańcowe pracują normalnie zwarte do masy. Wyłącznik KRC – OT kończy otwieranie i działa natychmiast od rozpoczęcia otwierania, natomiast wyłącznik KRC – ZA działa dopiero po 5 sekundach przy otwieraniu. W przypadku zamykania jest odwrotnie.

Sterowć centralą można ręcznie  za pomocą przycisku lub radiowo za pomocą pilota w systemie dwukanałowym: pierwszy kanał cała brama a drugi kanał opcja furtki (brama otwiera się na jeden metr).

 

Do sterowania napędami przesuwnymi / garażowymi  zasilanymi 12V-/24V- poprzez transformator bezpieczeństwa przeznaczone są centrale PS-01.

Fotokomórka pracuje normalnie w stanie zwarcia. Przy rozwartych stykach FOTO zamknięcie bramy jest niemożliwe. W momencie wystąpienia rozwarcia podczas zamykania nastąpi  zatrzymanie bramy a następnie sama się wycofa.

Lampa sygnalizacyjna wizualnie ilustruje pracę motoreduktora pulsując wolniej przy otwieraniu a szybciej przy zamykaniu. Poprzez odpowiednią konfigurację może ona migać lub palić się światłem ciągłym poprzez określony czas (można wtedy podłączyć do centrali np. oświetlenie ogrodowe).
Układ posiada opcję automatycznego zamykania poprzez zwarcie odpowiedniego jumpera.

Centrale wyposażone są w sygnalizację LED: dioda żółta sygnalizuje zasilanie centrali, zielona otwieranie bramy a czerwona zamykanie.

 

Do sterowania napędami przesuwnymi zasilanymi 230V~ przeznaczone są centrale PS-230/02.

CENTRALA DO SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH    TR-PS-01

TRZY FAZYZadaniem centrali jest sterowanie bramami segmentowymi przemysłowymi oraz innymi silnikami trójfazowymi. Centrala jest zasilana prądem trójfazowym 400V. Układ posiada trzy bezpieczniki F1, F2, F3 na każdą z faz oraz bezpiecznik F4 na akcesoria 400mA.

Fotokomórka pracuje normalnie w stanie zwarcia NC. FOTO zatrzymuje zamykanie. Przy rozwartych stykach FOTO zamknięcie bramy jest niemożliwe.
Funkcja STOP również jest NC. STOP zatrzymuje zarówno otwieranie jak i zamykanie.

Wyłączniki krańcowe także pracują jako NC zwarte do masy. Wyłącznik KRC – GR kończy otwieranie a KRC - DŁ zamykanie. Sterowanie centralą może odbywać się ręcznie za pomocą przycisku STEROW (WSP-GR otwieranie, WSP-DŁ zamykanie) lub pilota, karty zbliżeniowej, wyłącznika kluczykowego, itd.
Czas automatycznego zamykania jest regulowany za pomocą potencjometru.

Lampa ostrzegawcza zasilana 230V może migać przy otwieraniu i zamykaniu lub palić się światłem ciągłym oświetlającym podjazd.