Fotokomórki

Fotokomórka  (bariera optoelektroniczna) jest elementem stosowanym do zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika bramy. Ma ona za zadanie ochronę przestrzeni między nadajnikiem a odbiornikiem w odległości do około 8m - 10m.

Fotokomórka posiada wyjścia przekaźnikowe NO/NC. W połączeniu z centralamii sterującymi ELPRO pracuje normalnie w stanie zwarcia NC. Przy rozwartych stykach FOTO zamknięcie bramy jest niemożliwe. W momencie wystąpienia rozwarcia podczas zamykania nastąpi  zatrzymanie bramy a następnie sama się wycofa.

 

Fotokomórka przeznaczona jest do montażu natynkowego. Jej prosta konstrukcja umożliwia szybkie założenie, które zaleca się na wysokości około 50cm - 60cm nad ziemią.

Fotokomórkę  do centrali sterującej ELPRO należy podłączyć do złączki FOTO oraz zasilić ją ze złączki +12V (12V~/24V~).
Posiadamy w sprzedaży również fotokomórki bezprzewodowe (zasilane bateriami).