Centrale do napędów uchylnych

Centrale sterujące ELPRO z rodziny SK-xx oraz US-xx/xx przeznaczone są do sterowania dwoma silnikami prądu stałego 12V-/24V- lub dwoma jednofazowymi silnikami dwukierunkowymi zasilanymi 230V~ służącym do otwierania / zamykania skrzydeł bramy uchylnej.

Centrale działają normalnie w trybie: start otw – stop - start zam - stop. Koniec otwierania lub zamykania rozpoznawany jest na podstawie przeciążenia silników napędowych mechanizmu otwierania (zamykania) dla central 12V-/24V- oraz odliczania  czasu ustawianego za pomocą potencjometrów w przypadku central 230V~.

 

Do sterowania napędami uchylnymi  zasilanymi 12V-/24V- poprzez transformator bezpieczeństwa przeznaczone są centrale SK-01.

Sterować centralą można ręcznie  za pomocą przycisku lub drogą radiową za pomocą pilota w systemie dwukanałowym: pierwszy kanał cała brama a drugi kanał opcja furtki (otwiera się jedno skrzydło bramy).

Fotokomórka pracuje normalnie w stanie zwarcia. Przy rozwartych stykach FOTO zamknięcie bramy jest niemożliwe. W momencie wystąpienia rozwarcia podczas zamykania nastąpi  zatrzymanie bramy a następnie sama się wycofa.

Lampa sygnalizacyjna wizualnie ilustruje pracę motoreduktorów pulsując wolniej przy otwieraniu a szybciej przy zamykaniu. Poprzez odpowiednią konfigurację może ona migać lub palić się światłem ciągłym poprzez określony czas (można wtedy podłączyć do centrali np. oświetlenie ogrodowe).
Układ posiada opcję automatycznego zamykania poprzez odpowiednie ustawienie potencjometru.

Centrale wyposażone są w sygnalizację LED: dioda żółta sygnalizuje zasilanie centrali, zielona kierunek ruchu bramy a czerwone pracę siłowników.

 

Do sterowania napędami przesuwnymi zasilanymi 230V~ przeznaczone są centrale U2S-230/01.

STEROWNIK BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ 230V    U2S-230/01