Napędy garażowe

Napędy garażowe z silnikami 24V zasilanymi poprzez transformator bezpieczeństwa oraz jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym stanowią proste rozwiązanie do montażu  nie  wymagając dodatkowych przeróbek bramy. Mogą być instalowane w bramach już zamontowanych obsługiwanych ręcznie.

Napęd wraz z szyną montowany jest do sufitu oraz nadproża. W przypadku braku prądu istnieje możliwość ręcznego odblokowania bramy.

Programowalna centrala pozwala na ustawienie położeń krańcowych bramy, zwolnienia przed domknięciem oraz wartości przeciążenia (zapobiega to następstwą kontaktu z przeszkodą - kontakt powoduje zatrzymanie siłownika i zmianę kierunku ruchu).