Szlabany

Zadaniem central sterujących ELPRO z rodziny SZ-xx/xx jest sterowanie silnikiem prądu stałego 12V-/24V- lub jednofazowym silnikiem dwukierunkowym zasilanym 230V~ mającym za zadanie podnoszenie / opuszczanie łaty szlabanu.

Centrale działają normalnie w trybie: start otw – stop - start zam - stop. Koniec otwierania lub zamykania rozpoznawany jest na podstawie zadziałania wyłączników krańcowych lub przeciążenia silnika napędowego mechanizmu otwierania (zamykania).
Sterowć centralą można ręcznie  za pomocą przycisku lub drogą radiową za pomocą pilota w systemie dwukanałowym: pierwszy kanał otwieranie a drugi kanał zamykanie.

Fotokomórka pracuje normalnie w stanie zwarcia. Przy rozwartych stykach FOTO zamknięcie bramy jest niemożliwe. W momencie wystąpienia rozwarcia podczas zamykania nastąpi  zatrzymanie bramy a następnie sama się wycofa.
Centrala posiada opcję STOPU, który pracuje normalnie w stanie zwarcia do masy NC (WE–„–”). Może to być przycisk lub druga para fotokomórek. Każde rozwarcie spowoduje priorytetowe zatrzymanie ruchu szlabanu, a następny ruch jaki wykona po wciśnięciu przycisku PRZ będzie przeciwny do poprzednio wykonywanego.

Lampa sygnalizacyjna wizualnie ilustruje pracę motoreduktora pulsując wolniej przy otwieraniu a szybciej przy zamykaniu. Poprzez odpowiednią konfigurację może ona migać lub palić się światłem ciągłym poprzez określony czas (można wtedy podłączyć do centrali np. oświetlenie ogrodowe).
Układ posiada opcję automatycznego zamykania poprzez zwarcie odpowiedniego jumpera.

Centrale wyposażone są w sygnalizację LED: dioda żółta sygnalizuje zasilanie centrali, zielona otwieranie bramy a czerwona zamykanie.